Praktijk Oefentherapie Cesar, Feldenkrais

Klacht- en geschillenregeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten.

Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg.

Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici en dan geldt de volgende procedure:

  1. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
  2. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: info@klachtenloketparamedici.nl – 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Bekijk ervaringen Neem contact op